Anissava Miltenova

Anissava Miltenova
amiltenova@gmail.com
Institut for literature

Prof., Dsc. Institute for Literature, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
Филолог-специалист в Секция за история на българския език (1974–1975)на Института за български език на БАН и в Секция по старобългарска и възрожденска литература (1976–1983), Институт за литература на БАН. Научен сътрудник II–I ст. (1984–1991), старши научен сътрудник II ст. (доц.) (1992-2011) и професор (2012-) в Секция по стара българска литература на Института за литература на БАН; ръководител на Секцията от 1999 г.

Scripta & e-Scripta
Институт за литература
Българска академия на науките
бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
София, 1113
България
e-mail: amiltenova@gmail.com
Scripta & e-Scripta

Scripta & e-Scripta
Institute for Literature
Bulgarian Academy of Sciences
52, Shipchenski prohod Blvd., bl. 17, 7th - 8th floors,
Sofia, 1113
Bulgaria
e-mail: amiltenova@gmail.com