General Reference Works

Katharina Bracht. Hippolyts Schrift In Danielem: Kommunikative Strategien eines frühchristlichen Kommentars (Studien und Texte zu Antike und Christentum 85). Tübingen: Mohr Siebeck, 2014. XX, 448 pp.


Тетяна Вілкул. Літопис і хронограф. Студії з домонгольського київського літописання. Київ: Інститут історії України НАН України, 2015. 518 с Scripta & e-Scripta vol. 14-15, 2015 floyd Fri, 07/10/2015 - 21:53

History, Review, General Reference Works

History // Review // General Reference Works //

Jan Stradomski. Rękopisy i teksty. Studia nad cerkiewnosłowiańską kulturą literacką Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej do końca XVI wieku. [Krakowsko-Wileńskie studia slawistyczne. T. 10.] Kraków 2014

Jan Stradomski. Manuscripts and texts. Church Slavonic studies of the literary culture of the Grand Duchy of Lithuania and Polish crown to the end of the sixteenth century. [Cracow-Vilnius Slavic studies. T. 10.] Krakow 2014


Abbreviations Scripta & e-Scripta vol. 14-15, 2015 floyd Fri, 07/10/2015 - 21:35

Review, Bibliography, General Reference Works, Source Material

Review // Bibliography // General Reference Works // Source Material //
Subscribe to General Reference Works