Текущ българо-австрийски проект за проучване на ръкопис Зограф 105 и неговия фрагмент № 3070

The current Bulgarian-Austrian project on the investigations of the manuscript Zograf No. 105 and its fragment No. 3070

scripta_23_cover_2_1.jpg