XML

Re-imaging Versiones Slavicae

Нова представа за Versiones Slavicae

 • Summary/Abstract

  The paper discusses a strategy for transforming the Versiones Slavicae database into an XML format, which would improve opportunities for application-independent preservation and maintenance.


  Нова представа за Versiones Slavicae
  Андрей Бояджиев
  (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)


  Инициативата Versiones Slavicae започва през декември 2011 г. с финансиране, осигурено от двугодишна безвъзмездна финансова помощ от Българския фонд за научни изследвания. Целта на тази инициатива е „да се разработи свободно достъпен интернет базиран електронен каталог на средновековни славянски преводи и съответните им византийски източници“. Настоящата статия обсъжда възможен подход при трансформирането и конвертирането на базата данни Versiones Slavicae в XML формат.

  Keywords: Versiones Slavicae // XML // databases //

Studies of the Old Church Slavonic Menaion: The State of the Art and Some Opportunities for Development Using Computational Tools Scripta & e-Scripta vol. 19, 2019 floyd Tue, 10/08/2019 - 14:27 This study is focused on the Slavic version of the Menaion liturgical book, and specifically on its preliminary analytic description and presentation in XML (eXtensible Markup Language). The aim is to create a reference incipit system of texts in individual menaia that will support further research into the history and structure of this book. Language and Literature Studies // Language studies // Studies of Literature // Philology // Theory of Literature // MENAION // HYMNOGRAPHY // LITURGICAL TEXTS // INCIPITARIUM // ANALYTICAL DESCRIPTION // XML // DIGITAL CORPORA //
Subscribe to XML