Versiones Slavicae

Re-imaging Versiones Slavicae Scripta & e-Scripta vol. 20, 2020 floyd Mon, 09/07/2020 - 10:04
Нова представа за Versiones Slavicae

The paper discusses a strategy for transforming the Versiones Slavicae database into an XML format, which would improve opportunities for application-independent preservation and maintenance.


Нова представа за Versiones Slavicae
Андрей Бояджиев
(Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)


Инициативата Versiones Slavicae започва през декември 2011 г. с финансиране, осигурено от двугодишна безвъзмездна финансова помощ от Българския фонд за научни изследвания. Целта на тази инициатива е „да се разработи свободно достъпен интернет базиран електронен каталог на средновековни славянски преводи и съответните им византийски източници“. Настоящата статия обсъжда възможен подход при трансформирането и конвертирането на базата данни Versiones Slavicae в XML формат.

Subject: Language and Literature Studies Language studies Studies of Literature Philology Theory of Literature Keywords: Versiones Slavicae XML databases
Subscribe to Versiones Slavicae