unknown copies

Избранные статьи новоизводных Панегириков (Торжественников) в Сборнике № 28 из московского частного собрания Scripta & e-Scripta vol. 20, 2020 floyd Mon, 09/07/2020 - 09:32
Избрани статии от новоизводните панигирици (тържественици) в сборник № 28 от московска частна сбирка

The author introduces a new (previously unknown) Slavic copies of a homiliary structured by the New Jerusalem Typikon: in the composite miscellany No 28 from the Moscow private collection and fragments of a panegyricon of the last quarter of the 16th century from the Moscow private collection. The article provides a brief archeographic description of the manuscript and its article-by-article composition, and publishes all the glosses and comments that reflect the textual history of panegyricons.


Избрани статии от новоизводните панигирици (тържественици) в сборник № 28 от московска частна сбирка
Александр Д. Паскаль
(Руска държавна библиотека, Москва, Русия)

Авторът въвежда в научно обращение непубликувани и досега неизвестни преписи на произведения от триодния и от минейния цикъл на Панигирика (Тържественика) в сборник конволут от последната четвърт на ХVІ век, съхранен в московска частна колекция. Статията включва кратко археографско описание на ръкописа и неговото съдържание по отделни статии, публикува всички съдържащи се в него глоси и коментари, отразяващи текстологичната история на новоизводните панигирици.

Subject: Language and Literature Studies Language studies Studies of Literature Philology Theory of Literature Keywords: unknown copies panegyricon for triodion cycle panegyricon for menaion cycle private book collection Moscow
Subscribe to unknown copies