Tatyana Slavova

Prof., DSc. Sofia St Kliment Okhridski University, Bulgaria

Анета Димитрова. Златоструят в преводаческата дейност на старобългарските книжовници [Aneta Dimitrova. Zlatostrujat v prevodačeskata dejnost na starobălgarskite knižovnitsi]. Sofia: Avalon, 2016, 453 pp. ISBN 978-954-9704-36-5

Aneta Dimitrova. Zlatostruy in the translation activity of Old Bulgarian bookmen [Aneta Dimitrova. Zlatostrujat v prevodačeskata dejnost na starobălgarskite knižovnitsi]. Sofia: Avalon, 2016, 453 pp. ISBN 978-954-9704-36-5


Subscribe to Tatyana Slavova