Donka Petkanova

Donka Petkanova
Sofia St Kliment Okhridski University

Petkanova, Donka, Prof. (died in 2016)
Sofia St Kliment Okhridski University, Bulgaria

Scripta & e-Scripta
Институт за литература
Българска академия на науките
бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
София, 1113
България
e-mail: amiltenova@gmail.com
Scripta & e-Scripta

Scripta & e-Scripta
Institute for Literature
Bulgarian Academy of Sciences
52, Shipchenski prohod Blvd., bl. 17, 7th - 8th floors,
Sofia, 1113
Bulgaria
e-mail: amiltenova@gmail.com