Tatyana V. Rozhdestvenskaya

Tatyana V. Rozhdestvenskaya
rogd@hotbox.ru
University in St. Petersburg

Rozhdestvenskaya, Tatyana V. University in St. Petersburg, Russia

Scripta & e-Scripta
Институт за литература
Българска академия на науките
бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
София, 1113
България
e-mail: amiltenova@gmail.com
Scripta & e-Scripta

Scripta & e-Scripta
Institute for Literature
Bulgarian Academy of Sciences
52, Shipchenski prohod Blvd., bl. 17, 7th - 8th floors,
Sofia, 1113
Bulgaria
e-mail: amiltenova@gmail.com