Malamir Spassov

Assist. Prof., PhD Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria

Dan Zamfirescu. Marile Minee de lectură de la Tărnovo ale Patriarhului Eftimie. Ediţie facsimilată de pe manuscrisele de la Dragomirna şi Putna. Vol. 1. Bucureşti: Rosa Vânturilor, 2015, 858 pp. ISBN 978-973-1735-38-2

Dan Zamfirescu. Turnovo menologia of Patriarch Euthymius. Implicated edition of the Dragomirna and Putna manuscripts. Vol. 1. Bucharest: Rosa Vânturilor, 2015, 858 pp. ISBN 978-973-1735-38-2


Subscribe to Malamir Spassov