Александър Куюмджиев. Стенописите в главната църква на Рилския манастир. София: Институт за изследване на изкуствата [Aleksandăr Kujumdžiev. Stenopisite v glavnata tsărkva na Rilskija manastir. Sofija: Institut za izsledvane na izkustvata], 2015

Александър Куюмджиев. Стенописите в главната църква на Рилския манастир. София: Институт за изследване на изкуствата [Aleksandăr Kujumdžiev. Stenopisite v glavnata tsărkva na Rilskija manastir. Sofija: Institut za izsledvane na izkustvata], 2015

Alexander Kuyumdzhiev. The murals in the main church of the Rila Monastery. Sofia: Institute for Art Studies, 2015, 720 pp. ISBN 978-954-8594-39-4

Scripta e-Scripta vol. 16-17, 2017